Atliekas paverčiame naudingais ištekliais

UAB „Ekoatliekos“ yra komunalinių atliekų apdorojimo įmonė. Mes superkame ir mechaniniu būdu apdorojame mišrias komunalines atliekas, jas išrūšiuojame ir parduodame antrines žaliavas. Taip pat atrūšiuotas biologiškai skaidžias atliekas apdoroję biologiniu būdu gaminame biokompostą ir elektros bei šilumos energiją. Savo veikloje pritaikome naujausias technologijas, kad atliekų apdorojimas būtų lengvesnis ir tausojantis aplinką. Naudodami aukšto technologinio lygio metodus atliekas rūšiuojame pagal jų magnetines savybes, elektroninį ir optinį laidumą, tankį, svorį ir kitas savybes. Vieni pirmųjų Lietuvoje pradėjome naudoti biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo įrenginius.

 

UAB „Ekoatliekos“ įsikūrė 2011 metais. 2013 m. su UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ pasirašėme rangos sutartį dėl Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros, kuria įsipareigojome įrengti ir dešimt metų eksploatuoti bei aptarnauti komunalinių atliekų mechaninius ir biologinius apdorojimo įrenginius. 2015 m. pradėjus eksploatuoti mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginį įmonės veikla aprėpė Panevėžio regioną: Panevėžį, Rokiškį, Kupiškį, Biržus ir Pasvalį. Mes sustiprinome Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo pajėgumus – atskiriame biologiškai skaidžias atliekas ir antrines žaliavas bei efektyviai mažiname sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų kiekius. Per sutartą laikotarpį planuojame sutvarkyti apie 86,5 tūkst. t./m komunalinių atliekų. Jas apdorojus atgal į sąvartyną pateks tik apie trečdalis rūšiavimo atliekų – iki 27,0 tūkst. t./m.

 

Siekdami sumažinti į aplinką išmetamo oro kvapą naudojame pažangiausius biofiltrus. O technologinių procesų metu susidariusias biodujas surenkame į biodujų saugyklas ir panaudojame elektros ir šilumos gamybai kogeneracinėje jėgainėje