Naudodamiesi biologinio apdorojimo įrenginiais bioskaidžias atliekas atskiriame nuo kitų atliekų, jas perdirbame į Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantį biokompostą ir jį parduodame.

Biokompostas yra vertinga organinė trąša, kurią galima naudoti laukams, daržams, sodams tręšti, šiltnamiuose, sąvartynams rekultivuoti ar kitoms reikmėms. Biokompostas neturi jokio žalingo poveikio dirvai ar augalams, jis gali padėti atgaivinti molingą dirvožemį ir išlaikyti drėgmę smėlingoje dirvoje. Jo naudojimą skatina Europos Sąjunga, nes gaminant kompostą mažinamas maisto atliekų kiekis sąvartynuose, jų grėsmė paviršiniams bei požeminiams vandenims, gruntui, dirvožemiui, o pats biokompostas yra naudingas dirvai ir aplinkai. 

Įmonės, kompostuodamos savo veikloje susidarančias atliekas, gali sumažinti savo veiklos sąnaudas.