Priėmimo zonos taisyklės (papildytos).pdf

1 priedas. Dėl atliekų tvarkymo taisyklių.pdf

2 priedas. Nekomunalinių atliekų atvežimo aktas .pdf

3 priedas. Netinkamų atliekų perdavimo-priėmimo aktas.pdf